۲.۵ گالن گرد تک لبه

۲.۵ گالن گرد تک لبه
کد فنی : 111
  • قابلیت چاپ سیلک
  • به همراه دسته پلاستیکی
نوع ماشین تعداد
وانت پیکان 800
وانت نیسان 1600
خاور 5500
18 چرخ 20000