1 گالن گرد تک لبه

1 گالن گرد تک لبه
کد فنی : 112
  • قابلیت چاپ سیلک
  • به همراه دسته پلاستیکی
نوع ماشین تعداد
وانت پیکان 2000
وانت نیسان 4000
خاور 10000
18 چرخ 35000